Jak przebiega rozwód?

jak przebiega rozwód

Sprawa rozwodowa przebiega w pewien ściśle określony sposób. W tym artykule opiszę całą procedurę jak przebiega rozwód – od wniesienia pozwu aż do wydania wyroku rozwodowego. Jeżeli zatem czeka Cię w najbliższym czasie sprawa rozwodowa, to zapraszam do czytania.

expand_more

Pozew i odpowiedź na pozew

Sprawa rozwodowa rozpoczyna się wniesieniem pozwu. Jeżeli to Ty inicjujesz postępowanie rozwodowe, złóż ten dokument w sądzie lub na poczcie. Sąd jeden ze złożonych przez Ciebie egzemplarzy wyśle do Twojego współmałżonka i zobowiąże go do przedłożenia odpowiedzi na pozew. Termin na dostarczenie odpowiedzi na pozew o rozwód to zazwyczaj 14 dni.

Kiedy będziesz wiedzieć, czy druga strona przychyla się do Twojego pozwu?

Gdy sąd otrzyma odpowiedź na pozew, prześle ją również do Ciebie, żeby umożliwić Ci zaznajomienie się ze stanowiskiem współmałżonka. Dzięki temu będziesz wiedzieć, czy Twoja żona lub mąż zgadza się na warunki rozwodu, które zostały określone w pozwie. Jeżeli w pozwie wniesiono o rozwód bez orzekania o winie, to w odpowiedzi na pozew druga strona powinna się odnieść do Twojego wniosku. Będziesz zatem wiedzieć, czy Twój małżonek zgadza się na rozwód bez orzekania winy, czy też czeka Was szukanie winnego rozkładowi pożycia.

Rozprawa rozwodowa – jak długo się na nią czeka?

Kolejnym elementem sprawy sądowej jest rozprawa. Zazwyczaj czeka się na nią od miesiąca do nawet 12 miesięcy. Wszystko zależy od tego, czy jesteście zgodni co do warunków rozwodu, czy może jest między Wami konflikt w tym zakresie. Jak się zapewne domyślasz, rozwody na zgodny wniosek stron wyznaczane są szybciej (przy okazji polecam Ci artykuł o rozwodzie w 11 minut!).

Natomiast rozprawy w sprawach rozwodowych, w których małżonkowie nie mogą się porozumieć co do warunków rozwodu, odbywają się po dłuższym okresie oczekiwania. Przebieg samej rozprawy sądowej to temat rzeka – zdecydowanie stanowi materiał na osobny artykuł.

Zapraszam do przeczytania wpisu o uczestnikach rozprawy sądowej.

Wydanie wyroku

Następnym etapem sprawy rozwodowej jest wydanie wyroku. Sąd może wydać wyrok już po jednej rozprawie – w sytuacji, gdy rozwód przeprowadzony jest na zgodny wniosek stron. Sąd, wydając wyrok, odczytuje go, a następnie podaje ustnie motywy, jakimi się kierował przy tym rozstrzygnięciu. I to już koniec – możesz opuścić sąd i czekać na uprawomocnienie się wyroku.

Uprawomocnienie wyroku rozwodowego

Ostatnim etapem rozwodu jest uprawomocnienie się wyroku rozwodowego. Jeżeli obie strony zgadzają się z wyrokiem i żadna z nich nie wniesie o jego uzasadnienie, a tym samym nie wniesie od niego apelacji, to wyrok rozwodowy uprawomocni się po 7 dniach od jego ogłoszenia.

Po uprawomocnieniu się wyroku jesteś oficjalnie osobą stanu wolnego i jeśli chcesz, możesz zawrzeć kolejny związek małżeński.

Jak przebiega rozwód?

Skontaktuj się

Dodaj komentarz