2 sposoby podziału majątku w trakcie rozwodu

dwa sposoby na podział majątku

Podział majątku jest możliwy przed rozwodem, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu. Ten wpis poświęcę sytuacji, gdy zdecydowałeś się na przeprowadzenie podziału majątku w trakcie trwania sprawy rozwodowej. Podział majątku w trakcie trwania sprawy o rozwód możemy przeprowadzić na dwa sposoby. Umownie – u notariusza lub sądownie – na podstawie wniosku zawartego w pozwie o rozwód.

expand_more

Rozdzielność majątkowa – wizyta u notariusza – etap pierwszy

Być może pamiętasz, że w momencie zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami tak zwana małżeńska wspólność majątkowa To oznacza, że wszystko, co małżonkowie nabywają podczas małżeństwa, trafia do „wspólnego worka”. Każde Twoje miesięczne wynagrodzenie staje się jednocześnie własnością Twoją i Twojego współmałżonka.

Aby rozpocząć proces podziału majątku wspólnego, musimy wspólność małżeńską „przeciąć”. Możesz to zrobić u notariusza. Oczywiście w Twoim przypadku może być tak, że ten pierwszy etap masz już za sobą, bo na przykład jesteś w separacji. Możliwe także, że w stosunku do Twojego małżonka toczyła się sprawa o upadłość konsumencką.

Podział majątku – wizyta u notariusza – etap drugi

Gdy nie ma już między małżonkami majątkowej wspólności małżeńskiej, można przejść do drugiego etapu – podziału majątku. Notariusz może podzielić majątek wspólny w trakcie jednego spotkania. Wystarczy, że się stawisz razem ze współmałżonkiem i złożycie podpisy pod umową.

Oczywiście, aby wszystko poszło gładko, wcześniej powinniście uzgodnić sposób podziału majątku, czyli kto, co otrzyma. W tym celu proponuję włączyć do negocjacji prawnika, który uzgodni wszystkie warunki z pełnomocnikiem drugiej strony. Wy się spotkacie tylko w celu złożenia podpisów. Prawda, że przyjemne?

Podział majątku – koszty notarialne

Koszt sporządzenia podziału majątku u notariusza obejmuje: 400 zł za zniesienie wspólności ustawowej (etap pierwszy) oraz kwotę zależną od wartości dzielonego majątku (etap drugi). Dla przykładu mogę Ci podać, że – chcąc podzielić majątek o wartości od 60 000 zł do 1 000 000 zł – taksa notarialna wyniesie 1010 zł plus 0,4% od nadwyżki powyżej kwoty 60 000 zł. Do podanych kwot należy doliczyć VAT.

Podział majątku w sądzie

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków możemy przeprowadzić w trakcie trwania postępowania rozwodowego. Wystarczy zgłosić wniosek o jego przeprowadzenie w pozwie o rozwód. W wypadku, gdy jesteś wraz ze współmałżonkiem jednomyślny co do sposobu podziału majątku najlepiej będzie, jeżeli oboje się podpiszecie pod wnioskiem. Możesz też załączyć do pozwu oświadczenie małżonka, że wyraża zgodę na podział wskazany przez Ciebie we wniosku.

Sprawdź także: Kredyt hipoteczny, a rozwód

Dlaczego o podziale majątku małżonkowie muszą mówić jednym głosem?

Wasza jednomyślność, co do sposobu podziału majątku w trakcie trwania sprawy o rozwód, jest bardzo istotna. Właściwie, od niej zależy, czy w ogóle podział majątku przeprowadzicie. Przepisy mówią, że podział majątku w trakcie trwania sprawy rozwodowej jest możliwy tylko wtedy, gdy nie przedłuży on postępowania w sprawie o rozwód. O tym, czy przedłuży, czy nie – zdecyduje sąd orzekający w sprawie. Co weźmie pod uwagę? Sąd uwzględni, czy jesteście zgodni w sprawie podziału majątku, czyli co do jego składników, oraz jaką wartość mają poszczególne składniki.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 stycznia 1978 roku (sygn. akt III CZP 30/77) poszedł nawet o krok dalej i stwierdził, iż – mimo zgody stron co do podziału majątku – wystarczy, że sąd nie jest do tego przekonany, i podziału majątku w trakcie rozwodu nie przeprowadzicie. Strasznie zagmatwane, prawda? Wy się zgadzacie, sąd się nie zgadza. Może tak być. Sądy rzadko kiedy przeprowadzają w toku rozwodu podział majątku.

Przeczytaj także: Podział majątku – spłata na raty

Koszty podziału majątku w sądzie

Koszty postępowania o podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej wynosi: 300 zł, gdy podział majątku wspólnego jest dokonywany na zgodny wniosek stron; 1000 zł, gdy nie ma zgody stron.

Tyle teoria. Jak napisałam wyżej, nawet na zgodny wniosek stron trudno jest przeprowadzić podział majątku w trakcie rozwodu.

Skontaktuj się

Dodaj komentarz