Majątek osobisty w małżeństwie, czyli czy wszystko po ślubie jest wspólne?

Majątek osobisty w małżeństwie

Kiedy bierzesz ślub, zakładasz nie tylko nową rodzinę, ale i wspólność majątkową. Od tej chwili prawie wszystko, czego dorobicie się Ty i Twój małżonek, trafi do jednego worka. Prawie, bo oprócz tego wspólnego, powstaną jeszcze dwa osobne. Majątek osobisty – zobacz, co się w nim znajdzie.

expand_more

Jeden worek to majątek osobisty żony, drugi – męża. Warto wiedzieć, co mogą zawierać. Przyda się to przy wszelkiego rodzaju intercyzach lub przy podziale podczas rozwodu.

Majątek wspólny

Co wchodzi w jego skład?

 • pobrane wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej męża i żony;
 • dochody z majątku wspólnego oraz osobistego każdego z małżonków;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego obojga partnerów;
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym.

Krótko mówiąc – prawie wszystko, co zarobicie Ty i Twój małżonek oraz to, co zaoszczędzicie na przyszłą emeryturę, jest wspólne.

Zauważ, że również dochody z majątku osobistego wchodzą w skład tego wspólnego. Oznacza to, że jeżeli np. przed ślubem kupiłeś mieszkanie i teraz je wynajmujesz, to pieniądze z najmu powinny trafić Waszej małżeńskiej kieszeni.

Jeśli chcesz ograniczyć to, co wejdzie do majątku wspólnego, możesz podpisać intercyzę. Ureguluje ona sprawy finansowe między Tobą a współmałżonkiem.

O intercyzie przed ślubem napisałam osobny artykuł. Znajdziesz w nim informacje: czym jest intercyza, jak ją zawrzeć, jakie przynosi korzyści oraz kiedy się nie opłaca.

Czym jest majątek osobisty?

To wszystko, co nie trafi po ślubie do wspólnego worka. I nie będzie podlegało podziałowi po rozwodzie lub w związku z nim. Są to w szczególności:

 • przedmioty majątkowe nabyte przed ślubem; np. samochód, kupiony przed poznaniem przyszłej żony należy tylko do męża;
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej. Jeśli np. rodzice przepiszą na Ciebie ziemię, to jest ona tylko Twoja. Chyba że wyraźnie zaznaczą, że ma należeć do Was obojga;
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków. Tutaj chodzi głównie o rzeczy osobiste, np. ubrania. A także o samochód używany wyłącznie przez męża lub żonę albo gdy są dwa auta w rodzinie;
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie. Najczęściej spotykane to prawo do mieszkania służbowego;
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy. Twoje dzieła należą tylko do Ciebie, nawet wtedy, gdy jesteś w małżeństwie;
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego. Sprzedajesz auto, kupione przed ślubem, a za pieniądze ze sprzedaży chcesz sprawić sobie nowy wóz? Samochód będzie należał tylko do Ciebie, mimo że został kupiony w małżeństwie.

Majątek wspólny – najczęściej zadawane pytania

Opowiem Ci teraz o tym, o co pytają moi klienci.


Czy spadek wchodzi w skład majątku wspólnego?

Spadek należy do tego małżonka, który go otrzymał. Chyba że spadkodawca wyraźnie postanowi w testamencie, że ma być inaczej.

Czy w związku partnerskim istnieje majątek wspólny?

Kiedy ludzie żyją bez ślubu, nie powstaje majątek wspólny z mocy prawa. Wszystko, czego partnerzy dorobią się w trakcie trwania związku nieformalnego, pozostanie ich odrębną własnością.

Możesz być współwłaścicielem rzeczy, które kupujesz ze swoim towarzyszem życia. Pamiętaj, by wyraźnie ten fakt zaznaczać – np. w umowie z partnerem albo zachowując rachunki i potwierdzenia przelewów.

Czy jeśli współmałżonek ogłosi upadłość, to zagrożony jest majątek wspólny?

Tak. Majątek wspólny wchodzi do masy upadłości. Gdy w stosunku do jednego z małżonków została ogłoszona upadłość, to wierzyciele mogą sięgnąć do małżeńskiej kieszeni.

Jak się przed tym bronić? Podpisać intercyzę i okazywać ją kontrahentom w momencie zawierania umów. Jeżeli nie było intercyzy, to ten z małżonków, który nie prowadził działalności, może zgłosić swoją wierzytelność do masy upadłości. Będzie miała ona wysokość połowy wartości majątku wspólnego.

Czy darowizna wchodzi do majątku wspólnego?

Właścicielem darowizny jest tylko ta osoba, która ją otrzymała. Chyba że tak jak w przypadku spadku, darczyńca wyraźnie zaznaczy, że przedmiot darowizny przekazuje obojgu małżonkom. Wówczas wchodzi on do majątku wspólnego.

Co dzieje się z majątkiem wspólnym, gdy małżeństwo jest w separacji?

Przy separacji, podobnie jak przy rozwodzie, kończy się wspólność ustawowa. Majątek wspólny istnieje, może podlegać podziałowi, ale nie tworzy się już nowy. Więcej o separacji możesz przeczytać we wpisie poświęconym różnicom pomiędzy separacją a rozwodem.

Mam nadzieję, że znalazłeś tu odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Jeśli nie, zostaw je w komentarzu. Chętnie Ci odpowiem.

Skontaktuj się

Dodaj komentarz