Pozew o rozwód – co powinien zawierać?

Co powinien zawierać pozew o rozwód

Każde pismo składane w sądzie w związku z procesem (już trwającym lub dopiero planowanym) nazywamy pismem procesowym. Pozew jest szczególnie ważnym rodzajem pisma procesowego – dzięki niemu rusza cała machina sądowa. Powinien być napisany czytelnie, jasno i precyzyjnie, a także zawierać określone elementy. Jeżeli nie uwzględnisz ich w swoim pozwie, sąd wezwie Cię do poprawek, a to z pewnością przedłuży sprawę. Co zatem poprawnie skonstruowany pozew o rozwód powinien zawierać?

expand_more

Określenie sądu

Każdy pozew powinien zostać poprawnie zaadresowany do właściwego sądu okręgowego. W przypadku pozwu o rozwód będzie to sąd okręgowy, we właściwości którego ostatnio wspólnie zamieszkiwaliście – jeżeli przynajmniej jedno z Was wciąż mieszka w tym okręgu. Jeśli jednak oboje zmieniliście już miejsce zamieszkania, zaadresuj swój pozew do sądu okręgowego właściwego miejscu zamieszkania strony pozwanej.

Przykładowo w Warszawie mamy dwa sądy okręgowe:

Określenie stron

Po wskazaniu właściwego sądu okręgowego należy określić strony w procesie. Gdy składasz pozew o rozwód, stajesz się powodem, a drugi małżonek – pozwanym. Więcej o tym, kto jest kim w sprawie rozwodowej, napisałam w tym artykule, którego lekturę serdecznie Ci polecam. W pozwie o rozwód podaj swoje imię i nazwisko, PESEL i adres zamieszkania. Wpisz także dane współmałżonka.

Wskazanie żądania

Przechodzimy do kolejnej istotnej kwestii – wskazania żądania, czyli określenia o co wnosisz (inaczej mówiąc – jakiego rozstrzygnięcia oczekujesz od sądu).

Przygotowałam dla Ciebie dwa rodzaje żądań – możesz wybrać jedno z nich.

Pamiętaj, oczywiście, że to tylko przykłady i że nie znając dokładnie Twojej sytuacji, nie mogę udzielać Ci porady prawnej.

Przykładowy wniosek o rozwód bez orzekania o winie

Wnoszę o rozwiązanie związku małżeńskiego Jana Nowaka urodzonego w dniu … w … i Anny Nowak urodzonej w dniu … w …, zawartego w dniu … w …, zarejestrowanego w Urzędzie Stanu Cywilnego w … pod numerem …, przez rozwód bez orzekania o winie.

Przykładowy wniosek o rozwód z orzekaniem o winie

Wnoszę o rozwiązanie związku małżeńskiego Jana Nowaka urodzonego w dniu … w … i Anny Nowak urodzonej w dniu … w …, zawartego w dniu … w …, zarejestrowanego w Urzędzie Stanu Cywilnego w … pod numerem …, przez rozwód z wyłącznej winy pozwanej.

Inne wnioski – wniosek o alimenty

W trakcie procesu rozwodowego możesz składać jeszcze inne wnioski. Najczęściej jest to wniosek o alimenty. Przykładowy wniosek o alimenty mógłby brzmieć w ten sposób:

Wnoszę o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda alimentów w kwocie po 1000 zł miesięcznie, płatnych do 10. dnia każdego miesiąca wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

W tym artykule rozpatruję sytuację, gdy małżonkowie nie mają wspólnych dzieci. Pod wieloma względami taki proces jest mniej skomplikowany. Gdyby rozwodząca się para miała wspólne dzieci, w tym miejscu należałoby umieścić dużo innych wniosków – dotyczących alimentów, władzy rodzicielskiej, sprawowania opieki. Ale to już zagadnienie na osobny artykuł.

Pokaż sądowi, jakie masz dowody

Określiłeś już, czego się domagasz od sądu i o jaki sposób rozwiązania małżeństwa wnosisz, teraz czas na pokazanie sądowi dowodów, czyli dokumentów poświadczających prawdziwość Twoich słów. Wypisz wszystkie dowody, którymi dysponujesz. Jeżeli wiesz, że współmałżonek także jest w posiadaniu dowodów, napisz wniosek o ich dostarczenie do sądu. Sąd zobowiąże drugiego małżonka do ich złożenia.

O tym, jakie dowody przedstawić w sądzie w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie już pisałam i jeśli jeszcze nie czytałeś, to serdecznie Cię do tego zachęcam.

Czy próbowaliście mediacji?

Od pewnego czasu niezbędnym elementem pozwu rozwodowego jest zamieszczenie w nim informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Zawsze zachęcam swoich klientów do skorzystania z takiej możliwości. W swoim pozwie koniecznie napisz, jak było w Twoim przypadku.

Uzasadnienie pozwu rozwodowego

Uzasadnienie jest tak ważnym elementem pozwu rozwodowego, że poświecę mu osobny artykuł na blogu – wymaga omówienia szerszego niż kilka zdań.

Podpis

Przedostatnim elementem pozwu o rozwód i tego co powinien on zawierać jest podpis, o którym zapomina zadziwiająca liczba uczestników spraw sądowych. Pozew zawsze podpisujemy odręcznie!

Załączniki

Ostatnim elementem pozwu rozwodowego są załączniki. Szerzej o nich piszę w artykule: „Jakie dokumenty przygotować do rozwodu?„.

Skontaktuj się

Dodaj komentarz