9 elementów, które powinien zawierać każdy pozew o rozwód – FILM

Czy wiesz, że brak Twojego podpisu na pozwie może wydłużyć czas trwania sprawy rozwodowej? Chcesz uniknąć dodatkowych wizyt w sądzie w celu uzupełnienia formalności? Zobacz, z jakich elementów powinien się składać prawidłowo sporządzony pozew o rozwód.

expand_more

Jakie zagadnienia poruszam w filmie?

  • jakie elementy powinien zawierać pozew o rozwód
  • przykładowy opis żądania w pozwie
  • o czym nie można zapomnieć składając pozew
  • jakie załączniki dołączyć do pozwu

Zapraszam do oglądania!

Film okazał się przydatny? Zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia komentarza i łapki w górę.

Jeśli wolisz czytać niż oglądać, poniżej znajdziesz zagadnienia, które poruszam w filmie, w formie artykułu.

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Czy wiesz, że brak Twojego podpisu na pozwie może wydłużyć czas trwania sprawy rozwodowej? Chcesz uniknąć dodatkowych wizyt w sądzie w celu uzupełnienia formalności? Zobacz, z jakich elementów powinien się składać prawidłowo sporządzony pozew rozwodowy.

Wiele od niego zależy, dlatego pisząc, warto się przyłożyć. To z niego sąd pozna historię Twojego małżeństwa i dowie się, o co go prosisz. 

Gdzie i kiedy został napisany

W pozwie o rozwód, jak w każdym piśmie procesowym, na początku trzeba określić miejscowość i datę, czyli informacje gdzie i kiedy został sporządzony. Dalej powinieneś umieścić wskazanie sądu, do którego kierujesz pozew. Zawsze będzie to sąd okręgowy. Więcej na ten temat znajdziesz w filmie/artykule pt. …

Kto składa pozew, czyli wskazanie strony

Napisz, kim jesteś, czyli Twoje imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Tutaj polecam także wskazać swój PESEL. A jeśli chcesz iść z duchem czasu – także e-mail.  Rozprawy już od jakiegoś czasu odbywają się online (teraz gdy to piszę, czyli w lipcu 2021 – tylko online). Dlatego zachęcam, żeby w pozwie, już przy określeniu stron wskazać adres e-mail, którego faktycznie używasz.

Druga strona procesu

Trzeba podać również dane współmałżonka. Analogicznie – imię, nazwisko, adres, PESEL. Możesz podać także e-mail, choć sąd raczej nie weźmie tego pod uwagę.  Jeżeli nie masz pewności, że z tego adresu korzysta mąż czy żona, lepiej sobie darować tę informację.

O co prosisz sąd? 

Kolejny etap pozwu to wskazanie żądania. Co to takiego? To jest właśnie to, o co prosisz sąd – żeby rozwiązał małżeństwo.  Teraz jest moment, żeby napisać, w jaki sposób to rozwiązanie ma nastąpić: czy z winy którejkolwiek ze stron, czy bez orzekania o winie.

Przykładowe żądanie z pozwu bez orzekania o winie może brzmieć tak:

Wnoszę o rozwiązanie związku małżeńskiego Jana Nowaka urodzonego w dniu … w … i Anny Nowak urodzonej w dniu … w …, zawartego w dniu … w …, zarejestrowanego w Urzędzie Stanu Cywilnego w … pod numerem …, przez rozwód bez orzekania o winie.

Jeżeli chcesz, żeby było orzeczenie o winie, to tutaj zmieniasz treść końcówki, czyli:

Wnoszę o rozwiązanie związku małżeńskiego Jana Nowaka urodzonego w dniu … w … i Anny Nowak urodzonej w dniu … w …, zawartego w dniu … w …, zarejestrowanego w Urzędzie Stanu Cywilnego w … pod numerem …, przez rozwód z winy wyłącznej pozwanego.

Kolejnym żądaniem, które może się pojawić (szczególnie, jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci) jest wniosek o alimenty

Oto jak może wyglądać:

Wnoszę o zasądzenie od pozwanej na rzecz małoletniej córki stron Manueli Nowak urodzonej dnia … w … alimentów w wysokości 750 złotych płatnych do 10 dnia każdego miesiąca do rąk ojca.

Jakie masz na to dowody?

Następny punkt pozwu to złożenie wniosków dowodowych. Wymieniasz, jakie dowody świadczą o tym, że małżeństwo jest już na finiszu i że nie da się go uratować. Jako pierwsze wskażesz akty stanu cywilnego, czyli akt małżeństwa i akt urodzenia dzieci. Mogą to być także dowody z nagrań lub z dokumentów. A także dowody z zeznań świadków, których chcesz powołać do swojej sprawy rozwodowej.

Mediacje

Zachęcam, żeby zawrzeć w pozwie akapit, dotyczący tego, czy między stronami toczy lub toczyło się postępowanie mediacyjne. Jeżeli się toczy, warto o tym napisać. Jeśli go nie było, to też polecam wskazać powód.

Dlaczego chcesz się rozwieść, czyli uzasadnienie

To najważniejszy element pozwu rozwodowego. Jak najlepiej je napisać? W sposób logiczny i skrupulatny, ale nie rozległy. To tutaj jest miejsce na wszystko, co chcesz sądowi powiedzieć o Twoim małżeństwie: jak zostało zawarte, jak przebiegało i dlaczego się zakończyło.

Jeżeli chcesz powołać dowody, to w tym miejscu warto uzasadnić, dlaczego są to właśnie te dowody, które wyżej wymieniłeś. O czym mają świadczyć? To namaluje taki rys historyczny i uzasadni Twoje stanowisko.

Podpisz się!

Podpis – to kolejna część pozwu o rozwód. Mogę śmiało powiedzieć, że jest to najczęściej zapominany element, zwłaszcza przez osoby, które składają bezpośrednio (bez pełnomocnika) swoje dokumenty sądowe.

Odnoszę wrażenie, że dotyczy to nie tylko dokumentów sądowych, ale w ogóle wszystkich dokumentów urzędowych. Podpis to element, który jest najczęściej pomijany. Dlatego zachęcam, by podpisać pozew od razu po wydrukowaniu. 

Jeśli zapomnisz o podpisie, sąd będzie Cię wzywał do uzupełnienia braków formalnych, czyli do złożenia tego podpisu. Wstrzymywanie machiny sądowej, która już ruszyła, jest niekorzystne, bo przecież zależy Ci na czasie. A bez podpisu sprawa sądowa już na wstępie będzie toczyć się dłużej niż ta, do której dokumenty zostały poprawnie złożone w sądzie.

Sprawy porządkowe, czyli załączniki

Ostatni element, poniżej podpisu, to wymienienie załączników, czyli wszystkich dokumentów, które faktycznie fizycznie włączasz do pozwu rozwodowego. Wymieniasz odpisy aktów stanu cywilnego: małżeństwa, urodzenia dzieci oraz innych dokumentów, które będą spięte razem z tym pozwem i do tego pozwu dołączone. 

I to wszystko. 9 sekcji do wypełnienia. Wygląda na niewiele, bo niektóre z nich zajmują jeden wers dokumentu. Z doświadczenia wiem, że niektóre pozwy rozwodowe potrafią być grubsze niż niejedna lektura szkolna. Nie oznacza to wcale, że są lepsze niż te krótkie. Wszystko zależy od długości trwania małżeństwa i wydarzeń, które przyczyniły się do jego rozpadu. Najważniejsze, by swoją historię opowiedzieć logicznie, skrupulatnie i zwięźle. I pamiętać o wszystkich 9 elementach.

Skontaktuj się

Dodaj komentarz