Ile kosztuje rozwód w 2020 roku?

ile kosztuje rozwód w 2020 roku?

Koszty rozwodu mogą być różne – większe lub mniejsze, bo nie ma dwóch takich samych rozwodów. To, ile kosztuje rozwód, zależy od wielu czynników – między innymi od tego czy:

  • rozwodzące się osoby będą zgodne w swoich żądaniach,
  • będą korzystać z pełnomocnika,
  • będą chciały już w trakcie rozwodu uporządkować wspólne sprawy finansowe.
expand_more

Koszty sądowe

Pierwszym kosztem, z którym musimy się liczyć, wnosząc pozew rozwodowy, jest opłata sądowa. Opłata wynosi 600 zł i należy ją wpłacić w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu.

Przy okazji nadmienię, że Ministerstwo Sprawiedliwości już kilkakrotnie proponowało zmiany w wysokości tej opłaty i podniesienie jej do kwoty 2000 zł. Na razie zmiana ta nie przeszła etapu legislacyjnego. Z zainteresowaniem przyglądam się tej sprawie – ciekawi mnie, kiedy nastąpi zmiana.

Jeżeli rozwód zostanie przeprowadzony na zgodny wniosek stron, to sąd zwróci osobie wnoszącej opłatę 300 zł i nakaże zwrot w wysokości 150 zł drugiej stronie. Wtedy realna wysokość opłaty sądowej wyniesie po 150 zł dla każdej z rozwodzących się stron.

Inne koszty sądowe rozwodu

Jeżeli strony będą chciały podczas rozwodu przeprowadzić podział majątku, muszą liczyć się z dodatkową opłatą w wysokości 1000 zł. Jeżeli wniosek o podział majątku będzie zgodny, opłata będzie niższa i wyniesie 300 zł.

Więcej o kosztach i sposobie podziału majątku pisałam już w artykule „2 sposoby podziału majątku w takcie rozwodu”

Koszty prawnika

Z kosztami sądowymi, które opisałam wyżej, sprawa była prosta. One wynikają z przepisów prawa, więc dokładnie wiemy ile wynoszą. Koszty udziału prawnika to zupełnie inna historia. Prawnicy, tak jak przedstawiciele innych zawodów (lekarze, fryzjerzy, artyści itd.) mają różne stawki. Zależne są one od ich doświadczenia i wiedzy w zakresie prawa rodzinnego, ale także chociażby od tego gdzie prowadzą kancelarię. Nie można określić jednej stawki dla wszystkich prawników.

Pamiętaj, że prawnik może Ci udzielić konsultacji, może przygotować projekt pisma procesowego (na przykład pozwu), ale może też poprowadzić kompleksowo całą sprawę. Od zakresu działań będzie również zależała wysokość wynagrodzenia prawnika.

Ja, określając wysokość swojego wynagrodzenia, zawsze biorę pod uwagę to czy rozwodzące się osoby są zgodne w swoich żądaniach. Więcej pracy, a co za tym idzie i wyższe wynagrodzenie, jest w sprawach, w których:

  • rozwód ma być przeprowadzany z orzekaniem o winie lub, gdy
  • małżonkowie posiadają wspólne dzieci i będzie konieczne uregulowanie kwestii kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej albo alimentów.

Ile kosztuje rozwód – koszty przeprowadzania dowodów

Ostatnią grupą są koszty związane z dowodami. Przy rozwodach z wnioskiem o orzekanie o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego w grę wchodzą różne dowody. Czasami niezbędne jest skorzystanie z usług detektywa – koszty takiej usługi zwykle rozpoczynają się od 1000 zł.

Niejednokrotnie także przy podziale majątku zachodzi konieczność wykorzystania dowodu z opinii biegłego ds. wyceny nieruchomości – oznacza to wydatek nie mniejszy niż 2000 zł (a zazwyczaj kwota ta jest wyższa).

Prawie każdy dowód, jaki chcemy przeprowadzić, generuje dodatkowe koszty. Warto się z tym liczyć i przygotować na wydatki już na etapie planowania sprawy rozwodowej, aby uniknąć potem nieprzyjemnej niespodzianki.

Skontaktuj się

Dodaj komentarz