Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie rodziców

miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie rodziców

Rozwodzicie się. Droga, którą do tej pory razem podążaliście, rozeszła się w dwie różne strony. Do rozstrzygnięcia pozostaje jednak jedna ważna sprawa. Powinniście zdecydować, jakie będzie miejsce zamieszkania Waszego dziecka po rozwodzie.

expand_more

Określenie miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie nie jest niezbędnym elementem wyroku rozwodowego. Przyjęło się jednak, że sądy i tak zamieszczają wzmiankę o nim w wyroku. Np. w ten sposób:

„… i ustala miejsce zamieszkania małoletnich w każdorazowym miejscu zamieszkania matki dzieci”.

Zauważyłeś, że brakuje tu dokładnego adresu? Prawidłowo. W wyroku nie wpisuje się tego typu danych. Zawsze przecież można się przeprowadzić.

Pamiętaj też, że zgodnie z polskim prawem nie można rozdzielić rodzeństwa. Wszystkie dzieci powinny mieć miejsce zamieszkania przy jednym (tym samym) rodzicu.

Kiedy jesteście zgodni co do miejsca zamieszkania dziecka

Możecie wspólnie zdecydować, z kim będzie przebywało na co dzień. W tym celu najlepiej:

  • opisać tę kwestię w porozumieniu wychowawczym
  • albo, jeśli nie było zawierane, złożyć stosowny wniosek bezpośrednio w odpowiedzi na pozew.

Miejsce zamieszkania dziecka – gdy nie możecie dojść do porozumienia

Decyzję o tym, z kim zamieszka małoletni, podejmie sąd. Weźmie pod uwagę punkt widzenia obojga rodziców. Musisz przekonać sędziego, dlaczego to właśnie z Tobą powinno mieszkać Twoje dziecko. Nawet Twoje zachowanie podczas zeznań może wpłynąć na jego decyzję. Ale przede wszystkim będzie on kierował się dobrem dziecka.

Sędzia zapozna się z dowodami, o których przeprowadzenie będziesz wnioskować. Aby wykazać, że lepiej zajmiesz się dzieckiem na co dzień niż drugi rodzic, warto wykorzystać:

  • zeznania świadków,
  • dokumenty, np. opinie nauczycieli ze szkoły lub przedszkola dziecka, albo opinie obrazujące zdolności wychowawcze rodzica; te dokumenty można przygotować jeszcze przed rozprawą sądową,
  • opinię biegłych psychologów,
  • opinię psychologiczno-pedagogiczną opracowaną przez OZSS.

Wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka – jak napisać?

Na przykład w ten sposób:

Wnoszę o pozostawienie obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej nad małoletnim X, z ustaleniem miejsca zamieszkania małoletniego w każdorazowym miejscu zamieszkania jego matki Y”.

Czy dziecko może samo zdecydować z kim zamieszka?

Raczej nie. Może oczywiście przedstawić sędziemu swój punkt widzenia, ale:

  • wysłuchanie dziecka w sądzie nie jest powszechną praktyką. Przepisy, które na to pozwalają, nie są precyzyjne. Wszystko zależy od sędziego. To on zdecyduje, czy dziecko jest wystarczająco dojrzałe, by brać jego zdanie pod uwagę. Więcej na ten temat w artykule Czy w sprawach rodzinnych można przesłuchać małoletnie dziecko?
  • Jeśli sąd wysłucha tego, co małoletni ma do powiedzenia, nie musi się zgodzić z nim w kwestii zamieszkania. Dziecko chce mieszkać z ojcem, ale sędzia może stwierdzić, że z codziennej opieki lepiej wywiązuje się matka. Że to ona lepiej dba o zdrowie dziecka i bardziej troszczy się o jego edukację.

Opieka naprzemienna a miejsce zamieszkania dziecka

Domagaliście się opieki naprzemiennej. Sąd przychylił się do Waszego wniosku. Teraz Wasza pociecha będzie spędzać jeden tydzień u mamy, jeden u taty. Jednak w wyroku rozwodowym sędzia wpisze miejsce zamieszkania dziecka u jednego z rodziców.

Przeczytaj więcej o opiece naprzemiennej.

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie – osobna sprawa sądowa

Proces rozwodowy jeszcze się nie rozpoczął, ale już nie możecie porozumieć się, z kim ma przebywać Wasz smyk. Możesz wnieść o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka w postępowaniu przed sądem rodzinnym. W tym celu powinieneś złożyć stosowny wniosek do sądu rejonowego.

To, z kim zamieszka Twoje dziecko zależy w dużej mierze od tego, jak dogadacie się z drugim rodzicem. Brak porozumienia w tej sprawie, to kolejne nerwy i dłuższy czas do uzyskania rozwodu.

Mam nadzieję, że artykuł zaspokoił Twoją ciekawość. Jeśli Ci się podobał, zostaw komentarz. Będzie mi miło, bo nieźle się przy nim napracowałam.

Skontaktuj się

Dodaj komentarz