Kurator rodzinny – kiedy jest potrzebny? – FILM

Kto może wezwać kuratora? Kiedy trzeba to zrobić? Jak złożyć zawiadomienie?

expand_more

 Jakie zagadnienia poruszam w filmie?

  • kto może wezwać kuratora rodzinnego
  • kiedy kurator rodzinny jest potrzebny
  • kto może złożyć zawiadomienie
  • kiedy można złożyć zawiadomienie
  • co robi kurator rodzinny

Zapraszam do oglądania!

Film okazał się przydatny? Zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia komentarza i łapki w górę.

Jeśli wolisz czytać niż oglądać, poniżej znajdziesz zagadnienia, które poruszam w filmie, w formie artykułu.

Kurator rodzinny – kiedy jest potrzebny?

Kuratora może wezwać każdy, kto zauważy, że źle się dzieje w życiu dziecka. Jeśli dobro dziecka zostało nadszarpnięte, ten kto o tym wie, ma obowiązek zawiadomić sąd opiekuńczy.

Gdzie się zgłosić?

Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, trzeba zawiadomić sąd opiekuńczy (czyli sąd rejonowy), a konkretnie – wydział rodzinny i nieletnich, w rejonie którego mieszka dane dziecko.

Najczęściej z wnioskami do sądu opiekuńczego występują pracownicy szkoły, pedagodzy, psychologowie. Często takie zawiadomienia składają również skłóceni lub byli małżonkowie.

Kiedy złożyć zawiadomienie?

Jeżeli widzisz, że:

  • dziecko jest świadkiem ekscesów, których nie powinno widzieć,
  • rodzice się nim nieprawidłowo opiekują,
  • dziecko schodzi na złą drogę w wyniku jakichś wydarzeń,

to możesz złożyć zawiadomienie do sądu opiekuńczego. A sąd jest zobowiązany zbadać sprawę i wydać odpowiednie zarządzenia.

Kiedy pojawia się kurator rodzinny?

Samo złożenie zawiadomienia nie oznacza, że sąd ukarze rodziców. Najpierw zbada sprawę.

Jeśli sędzia uzna, że dobro dziecka jest zagrożone, wyda zarządzenie o ustanowieniu kuratora sądowego dla dziecka. Kurator będzie współpracował z rodzicami, aby przywrócić prawidłowe metody wychowawcze.

Ustanowienie kuratora sprawia, że automatycznie ograniczona zostaje władza rodzicielska obojgu rodzicom.

Co robi kurator rodzinny?

Kurator patrzy rodzicom na ręce i przygląda się ich postawom rodzicielskim. Od chwili gdy dowie się, że został wyznaczony dla konkretnego dziecka, ma 7 dni na to, aby skontaktować się z rodzicami i podjąć pierwsze czynności.

Najczęściej odbywa się to w ten sposób, że kurator przychodzi do miejsca zamieszkania dziecka i rozmawia z wszystkimi domownikami. Rozpoczyna wywiad środowiskowy, żeby sprawdzić, jak wyglądają realia życia rodziny.

W ciągu 14 dni kurator musi przedstawić sądowi pierwszą informację o sytuacji dziecka. Powinien w swoim sprawozdaniu odpowiedzieć na pytanie, czy coś złego dzieje się w rodzinie.

Jakie zadania ma kurator rodzinny?

Przede wszystkim obserwować i doradzać. Kurator może dawać wskazówki rodzicom i dziecku. Pełni on funkcje wychowawcze i profilaktyczne. Pokazuje rodzicom, co nie działa i jak można to naprawić.

Członkowie rodziny, dla której został ustanowiony kurator, nie powinni się go obawiać. Kurator jest po to, by im pomóc. Jeśli jednak zobaczy, że rodzice albo jeden z nich nie współpracują, że nie ma chęci poprawy, to musi o tym poinformować sąd w swoim sprawozdaniu.

Rolą kuratora jest informowanie sądu na bieżąco, co się dzieje w życiu dziecka.

Kurator powinien co miesiąc składać sprawozdanie z przebiegu swojej pracy, a po jej zakończeniu, złożyć sprawozdanie końcowe.

Co robi sąd?

Sędzia po otrzymaniu kolejnych informacji od kuratora może na bieżąco podejmować kroki, aby przywrócić właściwe postawy rodzicielskie.

Jeśli na podstawie sprawozdań kuratora sędzia stwierdzi, że w rodzinie panują normalne stosunki, może zakończyć postępowanie sądowe.

Jeżeli jednak kurator wykaże nieprawidłowości, których rodzice nie chcą usunąć, może ograniczyć lub pozbawić ich praw rodzicielskich. W skrajnych przypadkach taka sprawa może zakończyć się oddaniem dziecka pod pieczę rodziny zastępczej.

Podsumowanie

Jeśli widzisz, że coś złego dzieje się w życiu dziecka i rodzice nie potrafią temu zaradzić, możesz taką sprawę zgłosić do sądu opiekuńczego. Sąd podejmie odpowiednie kroki, by wyjaśnić sprawę. Pomoże w tym kurator rodzinny.

Skontaktuj się

Dodaj komentarz