Dziecko urodzone w samolocie – jakie obywatelstwo dostanie? – FILM

Pytanie na czasie, bo w końcu nadeszło lato i ludzie ruszają na wakacje. Jakie obywatelstwo będzie nosiło dziecko urodzone w… powietrzu?

expand_more

 Jakie zagadnienia poruszam w filmie?

  • od czego zależy jakie obywatelstwo otrzyma dziecko urodzone w samolocie
  • czym jest prawo krwi przy nadawaniu obywatelstwa
  • czym jest prawo ziemi przy nadawaniu obywatelstwa
  • jak określić obywatelstwo dziecka urodzonego w samolocie

Zapraszam do oglądania!

Film okazał się przydatny? Zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia komentarza i łapki w górę.

Jeśli wolisz czytać niż oglądać, poniżej znajdziesz zagadnienia, które poruszam w filmie, w formie artykułu.

Dziecko urodzone w samolocie – jakie obywatelstwo dostanie?

Sprawa na pierwszy rzut oka wydaje się prosta, bo jest jeden dokument, który określa tę kwestię. Jednak nie wszystkie państwa go podpisały, dlatego ustalenie obywatelstwa dziecka, które urodziło się w samolocie, może przysporzyć trudności.

Ten dokument to Konwencja ONZ z 1961 r. o ograniczeniu bezpaństwowości. Polska jest jednym z 4 krajów Unii Europejskiej, które jej nie podpisały. Pozostałe to Cypr, Malta i Estonia. Do konwencji nie przystąpiły też np. Stany Zjednoczone.

Obywatelstwo dziecka urodzonego w samolocie – co przewiduje konwencja?

Jeżeli dziecko urodzi się na pokładzie samolotu, staje się automatycznie obywatelem tego państwa, w którym zarejestrowany jest dany statek powietrzny. Jako że Polska nie podpisała konwencji, to zasada ta nie odnosi się do jej samolotów.

Obywatelstwo według… numeru rejestracyjnego

Samolot ma numer rejestracyjny, dzięki któremu wiadomo, do którego państwa przynależy. Jeżeli dziecko urodzi się w samolocie i chcesz dowiedzieć się, jakie będzie posiadało obywatelstwo, to w pierwszej kolejności sprawdź, gdzie samolot jest zarejestrowany.

Jeśli statek powietrzny należy do państwa, które podpisało konwencję, to sprawa jest prosta. Dziecko staje się obywatelem tego kraju. Może także dostać obywatelstwo swoich rodziców (wyjaśniam to w dalszej części artykułu).

A co, jeśli samolot został zarejestrowany przez państwo, które nie jest stroną konwencji? Trzeba przejść do kolejnych kroków rozwiązania zagadki i sprawdzić, nad terytorium którego państwa urodziło się dziecko. 

Wiesz już, co to za kraj? Sprawdź, jaki obowiązuje w nim sposób nabycia obywatelstwa. Czy jest to prawo krwi, czy prawo ziemi?

Prawo krwi 

Jeżeli jedno z rodziców jest obywatelem państwa, które przyznaje obywatelstwo na zasadzie prawa krwi, to dziecko otrzyma obywatelstwo tego kraju.

W Polsce działa właśnie prawo krwi. Gdziekolwiek urodzi się dziecko, nawet w kosmosie, a jedno z rodziców jest obywatelem Polski, noworodek otrzymuje automatycznie obywatelstwo polskie. Prawo krwi obowiązuje także np. w Niemczech, we Francji i w Austrii.

Prawo ziemi

Mówi o tym, że jeśli dziecko urodzi się na terytorium danego kraju, to otrzymuje obywatelstwo tego państwa. Prawo ziemi stosowane jest np. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Argentynie.

Zanim więc rozwikłasz zagadkę, powinieneś dowiedzieć się, jakie prawo obowiązuje na terytorium państwa, nad którym dziecko przyszło na świat.

Jeżeli urodziło się nad terytorium kraju, w którym obowiązuje prawo ziemi, to stanie się obywatelem tego państwa. Jeśli w kraju, nad którym urodziło się dziecko, obowiązuje prawo krwi, to trzeba zbadać sposób nabywania obywatelstwa w krajach rodziców tego dziecka.

Jak to wygląda w praktyce?

Zobacz przykłady:

Dziecko, którego rodzice są Argentyńczykami, urodziło się nad terytorium Stanów Zjednoczonych na pokładzie polskiego statku powietrznego. Otrzyma ono obywatelstwo Stanów Zjednoczonych.

Nie dostanie obywatelstwa polskiego, bo Polska nie podpisała konwencji o zapobieganiu bezpaństwowości. Nie otrzyma też obywatelstwa rodziców, bo Argentyna uznaje prawo ziemi i żeby być jej obywatelem, trzeba się w Argentynie urodzić.

Jeśli dziecko polskich rodziców urodzi się w samolocie polskim, znajdującym się w chwili urodzenia nad Nowym Jorkiem, to otrzyma ono obywatelstwo amerykańskie i polskie. Amerykańskie według prawa ziemi i polskie według prawa krwi.

Jak określić obywatelstwo dziecka urodzonego w samolocie – instrukcja

Jeżeli chcesz rozwikłać tego typu zagadkę, to do dzieła! Pomoże Ci w tym ta krótka ściągawka:

  • Sprawdź, czy państwo rejestracji samolotu podpisało konwencję.
  • Jeśli tak, to koniec zabawy – dziecko dostaje obywatelstwo kraju, w którym został zarejestrowany samolot.
  • Jeśli nie – sprawdź nad terytorium, którego kraju urodziło się dziecko. Czy państwo ma zasadę prawa krwi, czy prawa ziemi?
  • Sprawdź państwo (lub państwa) rodziców dziecka i jaką one przyjęły zasadę nabycia obywatelstwa.
  • I pamiętaj, że dziecko może nabyć więcej niż jedno obywatelstwo z chwilą urodzenia.

Dodaj komentarz