Porozumienie rodzicielskie – co to jest? – FILM

W porozumieniu rodzicielskim rodzice mogą zdecydować o wszystkim. Nawet o rzeczach, które w momencie podpisania dokumentu jeszcze nie istnieją. Np. gdy dziecko ma 6 lat, a oni już umawiają się, w jaki sposób podejmą decyzję o wyborze szkoły średniej.

keyboard_arrow_down

Jakie zagadnienia poruszam w filmie?

 • czym jest porozumienie rodzicielskie
 • co może znaleźć się w porozumienie rodzicielskim
 • porozumienie rodzicielskie, a opieka naprzemienna

Zapraszam do oglądania!

Film okazał się przydatny? Zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia komentarza i łapki w górę.

Jeśli wolisz czytać niż oglądać, poniżej znajdziesz zagadnienia, które poruszam w filmie, w formie artykułu.

Porozumienie rodzicielskie – co to jest?

W porozumieniu rodzicielskim rodzice mogą zdecydować o wszystkim. Nawet o rzeczach, które w momencie podpisania dokumentu jeszcze nie istnieją. Np. gdy dziecko ma 6 lat, a oni już umawiają się, w jaki sposób podejmą decyzję o wyborze szkoły średniej.

Porozumienie rodzicielskie, porozumienie wychowawcze, plan wychowawczy lub plan rodzicielski – nieważne jak je nazwiesz, są określeniem tego samego dokumentu – porozumienia rodziców w sprawach związanych z dziećmi.

Decyzja przed rozstaniem

Rodzice jeszcze przed rozstaniem mogą dogadać się we wszystkich lub tylko niektórych kwestiach dotyczących dziecka. Na mocy porozumienia mogą określić, jak mają je wychowywać. W jaki sposób podzielą się opieką nad nim. I jak będą partycypować w kosztach jego utrzymania.

Porozumienia rodzicielskie a opieka naprzemienna

Zawarcie planu wychowawczego jest szczególnie ważne, gdy rodzice po rozwodzie chcą sprawować opiekę nad dzieckiem na zmianę. Dlaczego to takie istotne? Są przynajmniej 2 powody.

Po pierwsze podpisany plan wychowawczy świadczy o tym, że rodzice potrafią się dogadać. Według niektórych sędziów bez zgodnego planu nie można orzec opieki naprzemiennej.

Po drugie – kiedy rodzice przedstawiają sędziemu pozew rozwodowy razem z planem, dają jasny sygnał, że przemyśleli sytuację i nie ma między nimi sporu. A to może pozytywnie wpłynąć na tempo wyznaczenia pierwszej rozprawy.

Więcej o opiece naprzemiennej pisałam w tym artykule. Zachęcam do lektury.

Jakie ustalenia powinno zawierać porozumienie rodzicielskie?

Nie ma jednego idealnego przepisu na plan wychowawczy. Jedni rodzice będą chcieli zamieścić tam tylko ogólne zasady wychowania dziecka. Inni uregulują w planie wszystko szczegółowo – od tego, w jakich zajęciach dodatkowych będzie uczestniczyło dziecko, po wybór szkoły średniej. Plan rodzicielski może być więc szczegółowy albo ramowy.

Czy wszystkie uzgodnienia z planu wychowawczego znajdą się w wyroku?

Plan rodzicielski jest dla rodziców, a nie dla sądu. Niemniej jednak niektóre kwestie zawarte w planie rodzicielskim sąd może zawrzeć w wyroku rozwodowym, ale nie wszystkie.

Co może trafić do wyroku sądu? Zagadnienia związane z wysokością alimentów, z tym, jak dziecko będzie spędzało wakacje, czy gdzie będzie jego miejsce zamieszkania.

Kwestie związane z tym, w jaki sposób będzie przebiegało leczenie ortodontyczne czy w jaki sposób rodzice będą respektować wspólne zasady wychowawcze trudno zapisać w wyroku. A tym bardziej trudno je wyegzekwować przy pomocy komornika, a to właśnie on jest w Polsce organem egzekucyjnym.

Po co zawierać porozumienie rodzicielskie?

Nawet jeśli niektórych ustaleń nie ma w wyroku, spisanie zasad będzie pomocne dla rodziców. Będą się mieli do czego odnieść przy podejmowaniu kolejnych decyzji dotyczących dziecka.

Jeśli jeden z rodziców nie będzie stosował się do zasad ustalonych w porozumieniu lub będzie działał wbrew nim, drugi rodzic może zwrócić się do sądu. Wtedy sąd zadecyduje w ważnych sprawach dziecka. Podpisane i nierespektowane porozumienie będzie dowodem niepoważnej postawy drugiego rodzica. Sąd weźmie to pod uwagę, gdy będzie wydawał wyrok.

O czym warto pamiętać, podpisując porozumienie wychowawcze?

Oprócz alimentów i kontaktów z dzieckiem warto pamiętać także o tych kwestiach:

 • Jak mają wyglądać wyjazdy rodzica z dzieckiem? Jak długie mogą być?
 • Kiedy rodzic planujący wyjazd zagraniczny z dzieckiem, ma o tym wyjeździe poinformować drugiego rodzica?
 • Który z rodziców będzie przechowywał dokumenty dziecka takie jak paszport, dowód osobisty?
 • Gdzie będą znajdowały się dokumenty dziecka związane z jego leczeniem?
 • Który z rodziców będzie decydował o leczeniu dziecka? Albo w jaki sposób rodzice będą o tym decydowali oboje?
 • Jeśli dziecko będzie chciało uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, w jaki sposób rodzice będą to ustalać?
 • W jaki sposób i z jaką częstotliwością dziecko będzie spędzało czas z dalszą rodziną?
 • Który z rodziców będzie ponosił koszty związane z wydatkami niecodziennymi, niespodziewanymi? Jak te wydatki będą między rodzicami rozliczane?

Wymieniam te często zapominane kwestie, żeby podkreślić, że można je ująć w porozumieniu rodzicielskim. Moim celem nie jest zachęcanie do tworzenia szczegółowych planów. Chcę tylko pokazać, że rodzice są różni i mają różne potrzeby. Jedni będą się czuli bezpieczniej i pewniej, mając dokładnie uzgodniony plan wychowawczy. Drudzy będą woleli tylko ogólne założenia. Nie ma w tym zakresie lepszych i gorszych rozwiązań prawnych. Najważniejsze, żeby rodzice się dogadali.

Dodaj komentarz