Opieka nad dzieckiem po rozwodzie rodziców – FILM

Co rozumiem przez opiekę nad dzieckiem? Władzę rodzicielską, kontakty z dzieckiem, miejsce jego zamieszkania oraz alimenty. Sąd powinien odnieść się do tych 4 kwestii w wyroku rozwodowym, jeżeli małżeństwo ma wspólne małoletnie dzieci.

expand_more

Jakie zagadnienia poruszam w filmie?

  • czym jest pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • czym jest ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • jak ustalić kontakty z dzieckiem
  • jak ustalić miejsce zamieszkania dziecka
  • czym jest opieka naprzemienna
  • kiedy można wystąpić o alimenty na dziecko

Zapraszam do oglądania!

Film okazał się przydatny? Zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia komentarza i łapki w górę.

Jeśli wolisz czytać niż oglądać, poniżej znajdziesz zagadnienia, które poruszam w filmie, w formie artykułu.

Władza rodzicielska

Co może zrobić sąd, jeśli chodzi o władzę rodzicielską? Może przyznać ją obojgu rodzicom. Może ją ograniczyć. Może też pozbawić jej oboje rodziców lub tylko jednego z nich.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie oznacza, że rodzic jej pozbawiony nie ma prawa do kontaktów z dzieckiem. Może, a nawet powinien z nim się spotykać. Ma też obowiązek brać udział w utrzymaniu dziecka. Odebranie władzy rodzicielskiej nie anuluje pozostałych obowiązków, które rodzic ma wobec dziecka.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest częściej spotykane niż jej odebranie. Sąd orzeka je, gdy rodzice nie mogą porozumieć się co do opieki nad dzieckiem. Może to wyglądać tak, że sąd ograniczy władzę jednemu z rodziców. Ten rodzic będzie dostawał informacje o sytuacji dziecka (np. o postępach w nauce czy o zabiegach medycznych) od drugiego rodzica.

Przed złożeniem pozwu rozwodowego warto przemyśleć, czy ingerować we władzę rodzicielską. A jeśli tak, to na jakich zasadach.

Opieka nad dzieckiem – miejsce zamieszkania dziecka

Po rozwodzie rodziców dziecko zamieszka w domu któregoś z nich. To rodzice powinni uzgodnić (najlepiej przed złożeniem pozwu), z kim zostanie dziecko.

Kontakty z dzieckiem

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa rodzajów kontaktów z dzieckiem po rozwodzie rodziców. Nie znajdziesz w nim informacji, że np. jeżeli dziecko zostaje z matką, to ojciec może widywać się z dzieckiem w środę i w piątek od 16 do 18. I co drugi weekend od 10 do 18. Nie ma takich przepisów. 

Kontakty z dzieckiem uzgadniają rodzice. Jeżeli nie są w stanie dojść do porozumienia, zdecyduje o tym sąd. Zbada sytuację rodzinną, mając na względzie dobro dziecka. Określi, jak mają wyglądać kontakty rozwiedzionych rodziców z dzieckiem. 

Sąd przed podjęciem decyzji ma prawo wysłuchać tego, co ma do powiedzenia dziecko, jeżeli jego wiek i stopień rozwoju na to pozwala.

Muszę przyznać, że sądy w Polsce bardzo rzadko rozmawiają z dzieckiem. Najczęściej kierują je na badania do OZSS, czyli opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów. Na takie opinie czeka się bardzo długo, dlatego też sądy coraz częściej wysyłają dziecko na badanie do biegłego psychologa.

Biegły psycholog lub specjalista z OZSS podczas zabawy z dzieckiem zdobywa informacje na temat sytuacji w rodzinie. Przeprowadza też rozmowy z rodzicami. Na tej podstawie sporządza opinię o rodzinie. Jeśli taka opinia jest niekorzystna dla którejkolwiek ze stron procesu sądowego, może złożyć do niej zastrzeżenia.

Opieka naprzemienna

To jeden ze sposobów kontaktów z dzieckiem. Rodzice dzielą opiekę na pół. I coraz częściej decydują się na taki rodzaj opieki.

W polskim kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie ma przepisów dotyczących tego, jak taka opieka ma wyglądać. Może jest tak dlatego, że kodeks to dokument z 1964 roku, kiedy nikt o opiece naprzemiennej jeszcze nie słyszał. Aktualnie, jeżeli jest zgoda obojga rodziców, sądy przystają na ten rodzaj opieki i kontaktów.

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie rodziców – alimenty

To ostatni element związany z opieką nad dzieckiem po rozwodzie rodziców. O alimenty trzeba wystąpić w pozwie o rozwód. Sąd przyzna je (lub nie) w wyroku kończącym sprawę. Można wystąpić o alimenty w zabezpieczeniu, czyli na czas procesu. 

Aby sąd przyznał alimenty na dziecko, należy wyliczyć dokładnie, jakie są koszty jego utrzymania. Trzeba zastanowić się, jakie są możliwości zarobkowe osoby, które ma alimenty płacić i na tej podstawie wnieść wniosek do sądu.

Udział rodziców w kosztach utrzymania dziecka powinien być równy. To nie jest tak, że całość kosztów utrzymania dziecka ma pokrywać ten rodzic, z którym dziecko codziennie nie przebywa. Czyli rodzic wiodący już nic nie musi płacić. 

Od tej reguły są wyjątki. Można wnieść o to, aby drugi rodzic, ten który na stałe się dzieckiem nie zajmuje, partycypował w kosztach utrzymania dziecka w zakresie wyższym niż 50/50. 

Podział kosztów utrzymania dziecka może wynosić na przykład 70/30 lub 80/20. Uzasadnia się to faktem, że rodzic wiodący oprócz tego, że dziecko utrzymuje, to wkłada także duży wysiłek osobisty w jego wychowywanie. Przyznam, że nie słyszałam o wyższych współczynnikach, czyli o 90/10.

Mam nadzieję, że ten artykuł wyjaśnił Ci, jak może wyglądać opieka nad dzieckiem po rozwodzie rodziców. Wiesz już jakie aspekty związane z dzieckiem trzeba wziąć pod uwagę, planując rozwód.

Dodaj komentarz