Apelacja od wyroku sądu – jak ją wnieść? – FILM

Chcesz się odwołać od wyroku sądu? Sprawdź, czym jest apelacja i na co zwrócić uwagę, gdy zamierzasz ją złożyć.

keyboard_arrow_down

Jakie zagadnienia poruszam w filmie?

  • czym jest apelacja od wyroku sądu?
  • co napisać w apelacji od wyroku
  • do którego sądu należy złożyć apelację

Zapraszam do oglądania!

Film okazał się przydatny? Zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia komentarza i łapki w górę.

Jeśli wolisz czytać niż oglądać, poniżej znajdziesz zagadnienia, które poruszam w filmie, w formie artykułu.

Apelacja od wyroku sądu – jak ją wnieść?

Chcesz się odwołać od wyroku sądu? Sprawdź, czym jest apelacja i na co zwrócić uwagę, gdy zamierzasz ją złożyć.

Jeśli nie zgadzasz się z wyrokiem, możesz się od niego odwołać, czyli wnieść apelację.

Czym jest apelacja?

Apelacja jest odwołaniem od wyroku sądu pierwszej instancji. Niezależnie od tego czy jest to sąd rejonowy, czy okręgowy. Sądem pierwszej instancji w sprawie o alimenty będzie sąd rejonowy, a w sprawie o rozwód sąd okręgowy.

Jak wnieść apelację od wyroku?

Pierwszy krok to wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Wyobraź sobie taką sytuację: siedzisz na sali rozpraw. Sąd zamyka rozprawę i zastanawia się nad rozstrzygnięciem. Wreszcie zaprasza Cię na ogłoszenie wyroku. Odczytuje go i krótko mówi, dlaczego danej stronie przyznał rację i dlaczego nie zgadza się ze zdaniem drugiej strony. Które dowody uznał za zasadne, a które pominął. Wychodzisz z sali rozpraw i… czujesz, że nie zgadzasz się ze zdaniem sądu. Jesteś gotów się odwołać.

Nie spiesz się, to nie jest jeszcze ten moment. Nie możesz złożyć apelacji od razu po ogłoszeniu wyroku. Najpierw złóż wniosek o jego uzasadnienie. Masz na to tydzień od ogłoszenia wyroku. Kosztuje to 100 zł. Kwotę tę wpłacasz do tego sądu, który wydał wyrok.

Sąd na sporządzenie uzasadnienia ma 2 tygodnie. W sprawach bardziej skomplikowanych prezes sądu może ten termin wydłużyć. Jeżeli tak się stanie, to termin na złożenie apelacji również się wydłuża, maksymalnie do 3 tygodni.

Otrzymałeś pocztą uzasadnienie wyroku z sądu? To jest właśnie ten moment, by złożyć apelację.

Polecam czytać pouczenie, które otrzymasz wraz z uzasadnieniem wyroku.

Gdzie złożyć apelację?

Są 2 wyjścia. Można złożyć ją do tego sądu, który wydał wyrok. Albo do sądu, który będzie ją rozpoznawał, jeśli wiesz, który to sąd.

Ile masz czasu na złożenie apelacji?

Składasz apelację w terminie 2 lub 3 tygodni od otrzymania uzasadnienia wyroku. A potem czekasz, aż sąd podepnie tę apelację pod akta sprawy i prześle je wraz z apelacją do sądu drugiej instancji.

Co napisać w apelacji?

Aby apelacja była zasadna, musi wchodzić w polemikę z tym, co zostało napisane w uzasadnieniu wyroku. Nie może brzmieć tak: „Nie zgadzam się z wyrokiem. Jan Kowalski”. To za mało.

W uzasadnieniu sąd napisze, dlaczego danym dowodom przyznał rację, a z jakiego powodu innym dowodom jej odmówił. W apelacji musisz się odnieść do tych informacji.

Czyli np. sąd uznał, że jakiś świadek nie zeznawał w sposób obiektywny. Twoim zadaniem będzie dowieść, że tak nie było. Musisz pokazać, że świadek zeznawał w sposób zgodny z innymi dowodami. Jeżeli świadek zeznawał, że widział, jak Kowalski zdradza żonę, to nie wymyślił sobie tego, ponieważ były jeszcze inne dowody na poparcie tych zeznań np. zdjęcia.

W apelacji musisz przekonać sąd drugiej instancji, że sąd pierwszej instancji się pomylił. Z tego powodu pismo odwoławcze jest dość trudne. Trzeba przebić w swoich rozważaniach sąd pierwszej instancji.

Jeżeli nie czujesz się na siłach, to zachęcam do tego, abyś wynajął prawnika do sporządzenia apelacji. Albo do tego, by reprezentował Cię w całym postępowaniu apelacyjnym, napisaniu apelacji i później, na sali rozpraw. Życzę sukcesów i trzymam kciuki.

Skontaktuj się

Dodaj komentarz