Jak napisać wniosek do komornika o ściągnięcie alimentów, by szybko je wyegzekwować? – FILM

Co zrobić, kiedy mimo zasądzonych alimentów, na Twoje konto nie zaczęły wpływać pieniądze? Jak wyegzekwować należne kwoty? Zgłosić sprawę u komornika. Jakie dokumenty przygotować? Jak powinien wyglądać prawidłowo wypełniony wniosek do komornika? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

expand_more

Jakie zagadnienia poruszam w filmie?

 • jak wybrać komornika
 • kiedy złożyć wniosek do komornika
 • jakie dane powinny znaleźć się we wniosku
 • o czym nie możesz zapomnieć składając wniosek

Zapraszam do oglądania!

Film okazał się przydatny? Zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia komentarza i łapki w górę.

Jeśli wolisz czytać niż oglądać, poniżej znajdziesz zagadnienia, które poruszam w filmie, w formie artykułu.

Jak wybrać komornika?

Proponuję, żeby wniosek o ściągnięcie alimentów skierować do komornika, w którego okręgu, czyli obszarze działania mieszka ten, kto alimentów płacić nie chce. 

Kiedy złożyć wniosek do komornika?

Jeżeli masz wyrok sądowy lub postanowienie sądu, które nakazuje drugiemu rodzicowi płacenie alimentów na dziecko, i zapłata nie nastąpiła w określonym terminie. Już następnego dnia, gdy na Twoim koncie nie zobaczysz należnej kwoty, możesz swoje kroki skierować do komornika, aby w Twoim imieniu wszczął egzekucję alimentów.

Jakie dane umieścić we wniosku do komornika o ściągnięcie alimentów?

 • Imię i nazwisko dłużnika.
 • Adres jego zamieszkania.
 • Jego numer PESEL.
 • Numery rachunków bankowych (jeśli je znasz). Ta informacja może przyspieszyć egzekucję alimentów.

Czego szuka komornik?

Gdy złożysz wniosek, komornik rozpoczyna postępowanie w Twojej sprawie. Samodzielnie wyciągnie informacje:

 • z banku (jeśli we wniosku nie było informacji o rachunkach bankowych)
 • z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
 • z ZUS-u.

Po co? Bo musi ustalić, czy dłużnik ma samochody, jaki ma rachunek, gdzie pracuje, czy jest zadłużony w ZUS-ie. Jeżeli jest np. zatrudniony na umowę o pracę, na umowę zlecenie lub inną umowę cywilnoprawną to taką informację komornik też otrzyma z ZUS-u.

Bez tego dokumentu Twój wniosek nie będzie rozpatrzony

Komornik wszczyna egzekucję na podstawie wniosku. Najważniejszą rzeczą jest to, by dołączyć do niego dokument, na podstawie którego, żądasz alimentów. 

Wyrok z postanowieniem sądu o alimentach

Może to być wyrok alimentacyjny, jak również wyrok rozwodowy, który w swojej treści zawiera informację o tym, że taka i taka osoba powinna płacić takie i takie alimenty.

To jest tak zwany tytuł wykonawczy. Aby wniosek był uznany przez komornika, musi zostać opatrzony przez sąd klauzulą wykonalności. Co to takiego? To pieczątka przystawiana przez pracownika sądu na wydruku wyroku, która potwierdza, że ten wyrok już nadaje się do wykonania. Można go egzekwować. Komornik na podstawie wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności może ruszyć do pracy.

Postanowienie sądu o zabezpieczeniu alimentów na czas procesu

To drugi rodzaj dokumentu, który możesz załączyć komornikowi do wniosku o wszczęcie egzekucji. Postanowienie zabezpieczające alimenty na czas procesu rozwodowego lub alimentacyjnego wydawane jest już w toku procesu, jeśli chcesz, aby druga strona już w toku procesu płaciła alimenty. To nie jest wyrok docelowy. 

I tu jest ułatwienie, bo postanowienie zabezpieczające od razu jest zaopatrzone w klauzulę wykonalności. To oznacza, że nie musisz odsyłać tego postanowienia do sądu, prosić o przystawienie pieczątki i dopiero jak sąd odeśle dokument – pójść do komornika.  W tym przypadku otrzymasz z sądu postanowienie zabezpieczające i od razu w takiej formie, możesz przedstawić je komornikowi.

Stworzenie wniosku do komornika o ściągnięcie alimentów to nic trudnego. Jeśli wpiszesz w nim wymagane dane i załączysz odpowiednie dokumenty, komornik będzie mógł od razu rozpocząć pracę w Twojej sprawie. 

Skontaktuj się

Dodaj komentarz