Jak przebiega rozprawa rozwodowa, kiedy bierzesz w niej udział we własnym domu? – FILM

Jeszcze kilka lat temu na wieść o tym, że będę uczestniczyć w rozprawach sądowych przez internet, pokręciłabym z niedowierzaniem głową. Do tej pory rozprawy odbywały się tylko w budynku sądu. Dziś, w lipcu 2021 r. sąd ma obowiązek wyznaczać rozprawy online, by przeciwdziałać zagrożeniu epidemicznemu.

expand_more

Sąd ma prawo w uzasadnionych przypadkach odstąpić od rozprawy przez internet na rzecz rozprawy stacjonarnej (w budynku sądu), jeżeli uzna to za stosowne. Np. gdy strony nie mają możliwości technologicznych, żeby się połączyć z sądem. Jednak to rozprawy online będą teraz królowały podczas postępowań sądowych, dlatego warto poznać zasady, na których działają. 

Jakie zagadnienia poruszam w filmie?

  • jak przygotować się do sprawy rozwodowej online
  • jak przebiega sprawa rozwodowa
  • ile może trwać sprawa rozwodowa w trybie zdalnym

Zapraszam do oglądania!

Film okazał się przydatny? Zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia komentarza i łapki w górę.

Jeśli wolisz czytać niż oglądać, poniżej znajdziesz zagadnienia, które poruszam w filmie, w formie artykułu.

Sala sądowa na „Teamsach”

W momencie składania pierwszego pisma do sądu każdy pełnomocnik i strona, którą reprezentuje, mają obowiązek podania adresu e-mail. Po co? Żeby sąd miał gdzie wysłać link, pod którym będzie się odbywać rozprawa. 

Zamiast przekraczać próg sali sądowej, wszystkie osoby uczestniczące w procesie za pomocą aplikacji Microsoft Teams połączą się z sądem. I pełnomocnicy, i strony muszą mieć komputer wyposażony w kamerę, głośniki i mikrofon, tak aby wszyscy się nawzajem widzieli i słyszeli.

Podczas połączenia na „Teamsach” widać nie tylko siebie samego, ale też resztę uczestników sprawy sądowej – sąd, świadków, pełnomocników i strony. Konkretnego dnia o wyznaczonej godzinie wszyscy wchodzą w link, otrzymany mailem. 

Do tej pory sąd wzywał, aby stawić się na rozprawę w wyznaczonym budynku, poprzez zawiadomienie wysyłane pocztą. Teraz robi to drogą elektroniczną.

Są dwa rodzaje pism, które możesz dostać z sądu: wezwanie lub zawiadomienie. Jeśli otrzymasz wezwanie, oznacza to, że musisz stawić się w sądzie. Jeśli zawiadomienie – Twój udział w rozprawie nie jest obowiązkowy.

Jak przebiega rozprawa rozwodowa krok po kroku

Stanowiska wstępne

Rozprawy stacjonarne i rozprawy online mają praktycznie taki sam harmonogram. Na początku sąd pyta strony, o co wnoszą. Każda ze stron musi przedstawić swoje stanowisko: czy wnosi o rozwód z winy, czy bez winy, czy o uregulowanie kontaktów z dziećmi, czy o alimenty. Krótko i na temat.

Następnie sąd skieruje to samo pytanie do pełnomocników (jeśli tacy będą ustanowieni przez stronę). Adwokat lub radca prawny wstanie i powie, o co jego strona wnosi – jakie ma żądania i wnioski. Też bardzo krótko, bo powtarza praktycznie to stanowisko, które zawarł już we wcześniejszym piśmie procesowym.

Procedowanie nad sprawą

Kolejną rzeczą, która dzieje się na wirtualnej lub stacjonarnej sali sądowej podczas procesu jest przesłuchanie świadków (jeśli sąd wzywał ich na rozprawę). Jako pierwsi pojawią się świadkowie strony powodowej, czyli tej, która składała pozew.

Przesłuchanie świadków

Kto ich będzie przesłuchiwał? Pierwszy pyta sąd. Następnie ten, kto zgłosił świadka. Powód lub pełnomocnik powoda ma pierwszeństwo w zadawaniu pytań przed drugą stroną. Potem dopiero pyta strona przeciwna. Jeśli nie ma już pytań, wkracza kolejny świadek strony powodowej. Po przesłuchaniu wszystkich świadków jednej strony zaczyna się przesłuchiwanie świadków strony pozwanej.

I wtedy znowu świadek – albo na sali, albo przed komputerem – zeznaje, odpowiadając na pytania najpierw  sądu, następnie strony pozwanej, a dopiero później na pytania pełnomocnika powoda.

Przesłuchanie stron procesu

Tu znowu jako pierwsza na środek sali albo przed komputer występuje strona powodowa. Podczas przesłuchania opowie:

  • jak przebiegało małżeństwo, 
  • dlaczego składa wniosek, 
  • dlaczego chce winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego (jeśli tego właśnie żąda),
  • albo dlaczego chce alimentów w takiej wysokości, w jakiej wskazała to w swoim piśmie
  • oraz dlaczego chce, by tak wyglądały kontakty z dzieckiem (jeżeli o te kontakty wnosiła). 

Każdy wniosek trzeba będzie uzasadnić i opowiedzieć sądowi, dlaczego ma być tak, a nie inaczej. Najważniejszym tematem będzie tu historia małżeństwa. 

Po przesłuchaniu strony powodowej przez sąd, pytania będzie zadawał jej pełnomocnik. Następnie pełnomocnik strony pozwanej.

Kolejnym przesłuchiwanym będzie strona pozwana. I znowu – najpierw wyjaśnienia przed sądem, potem pytania swojego pełnomocnika, a następnie pytania pełnomocnika strony przeciwnej.

Co oprócz przesłuchania?

Jeśli istnieją dowody, np.  opinie OZSS (więcej na ten temat tutaj) lub innych instytucji sąd im się przyjrzy. Po przeprowadzeniu wszystkich dowodów zamknie rozprawę i nastąpi wygłoszenie mów końcowych.

Mowy końcowe

To teraz pełnomocnicy mają szansę przedstawić swoje argumenty na korzyść klienta. To czas, gdy pełnomocnicy muszą zabłysnąć, a przynajmniej tak opowiedzieć o racjach swojej strony, by przekonać sąd. Po wygłoszeniu mów końcowych sąd udaje się na naradę.

Ogłoszenie wyroku

Sąd wygłasza swoje stanowisko i kończy je krótkim uzasadnieniem. Dlaczego przyznał rację właśnie tej stronie i jej świadkom, dlaczego innych świadków uznał za stronniczych i dlaczego niektóre zeznania wydały mu się niejasne, niespójne i niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami.

Koniec sprawy rozwodowej

Jest wyrok, sprawa zakończona. Nie wszystkie jej części odbędą się podczas jednego spotkania. Im więcej świadków, im więcej dowodów do przeprowadzenia, tym rozpraw może się odbyć więcej. Mogą być 2, może ich być 5, wszystko zależy.

W artykule przedstawiłam Ci wszystkie możliwe elementy sprawy rozwodowej, zarówno stacjonarnej, jak i online. Różnica jest jedynie w miejscu, w którym odbywa się rozprawa. Nieważne, czy w domowym zaciszu, czy w dostojnym budynku sądu – poszczególne części procesu wyglądają tak samo.

Skontaktuj się

Dodaj komentarz