2 sposoby podziału majątku po rozwodzie

sposoby na podział majątku po rozwodzie

O podziale majątku w trakcie trwania sprawy rozwodowej już pisałam, w tym artykule na tapetę biorę podział majątku po rozwodzie. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego następuje, ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej. Od tego momentu każde z Was będzie gromadzić osobny majątek. Rozwód nie spowoduje automatycznie podziału majątku, który zgromadziliście wspólnie w trakcie trwania małżeństwa. Jeżeli chcecie, żeby tak się stało, powinniście dokonać podziału majątku. Możecie to zrobić w sądzie lub u notariusza.

expand_more

Podział majątku w sądzie

Sądem właściwym do przeprowadzenia sprawy o podział majątku po rozwodzie będzie sąd rejonowy – bez względu na wartość tego majątku. Jak każda sprawa sądowa przeprowadzenie podziału majątku będzie wymagało opłaty sądowej. Wysokość tej opłaty zależy od tego, czy Ty i Twój były współmałżonek będziecie działać jednomyślnie. Jeżeli podział nastąpi na zgodny wniosek stron, opłata wyniesie 300 zł. Jeżeli nie będziecie jednomyślni co do sposobu podziału tego majątku, opłata będzie wynosiła 1000 zł.

Co to oznacza, że małżonkowie są jednomyślni?

Wykazać jednomyślność wniosku można w następujący sposób: do wniosku o podział majątku po rozwodzie załącza się oświadczenie drugiego małżonka o tym, że wyraża on zgodę na dokonanie podziału majątku w taki sposób, jaki jest wskazany we wniosku.

Podział majątku u notariusza

Szybszym sposobem uzyskania podziału majątku jest wizyta u notariusza. Podziału majątku można dokonać już na pierwszym spotkaniu. Warunek jest jeden – byli małżonkowie muszą się na nim stawić oboje i jednocześnie.

Koszty notarialne

Notariusz pobierze swoje wynagrodzenie, czyli tak zwaną taksę notarialną, w wysokości zależnej od wartości majątku, jaki chcecie podzielić. Przykładowo, jeżeli dzielony majątek będzie miał wartość od 60 000 zł do 1 000 000 zł, taksa notarialna wyniesie 1010 zł plus 0,4% od nadwyżki powyżej kwoty 60 000 zł. Do tak wyliczonej kwoty należy dodać podatek VAT.

Który sposób podziału majątku wybrać?

To zależy. Tak, to ulubione słowo prawników. W tym momencie muszę go jednak użyć, bo wszystko zależy od tego, jakie relacje panują między Tobą a Twoim byłym małżonkiem, a także od tego, na czym Wam najbardziej zależy.

Jeżeli jesteście zgodni co do podziału majątku i nie zależy Wam na czasie, proponuję wybrać sąd. Zapłacicie 300 zł, ale poczekacie na decyzję około 6–12 miesięcy.

Jeżeli jesteście zgodni co do podziału majątku i zależy Wam na szybkim uporządkowaniu spraw, wybierzcie notariusza. Zapłacicie znacznie więcej niż w sądzie (znacznie!), ale rozwiążecie sprawę w jeden dzień.

Jeżeli jest między Wami konflikt i nie możecie się dogadać co do tego, jaką wartość mają poszczególne składniki majątku i komu powinny przypaść, pozostaje Wam sąd.

Z doświadczenia dodam, że nie warto czekać z podziałem majątku w nieskończoność. Niestety znam przypadki niezgodnego z prawem wyprowadzenia składników majątku przez nieuczciwego byłego współmałżonka.

Skontaktuj się

Dodaj komentarz