Kto dostanie 500+ po rozwodzie? – FILM

Jeśli zastanawiasz się, komu przypadnie świadczenie 500+ po rozwodzie (lub w jego trakcie), ten wpis jest właśnie dla Ciebie.

expand_more

 Jakie zagadnienia poruszam w filmie?

  • co zrobić, żeby świadczenie 500+ otrzymał właściwy rodzić?
  • jak wygląda wypłata świadczenia 500+ w przypadku opieki naprzemiennej
  • kiedy urząd wszczyna procedurę wyjaśniającą dotyczącą 500+

Zapraszam do oglądania!

Film okazał się przydatny? Zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia komentarza i łapki w górę.

Jeśli wolisz czytać niż oglądać, poniżej znajdziesz zagadnienia, które poruszam w filmie, w formie artykułu.

Kto dostanie 500+ po rozwodzie?

Świadczenie 500+ będzie wypłacane bez względu na to, czy ktoś jest w trakcie procedury rozwodowej, czy już po niej. Kto je otrzyma? Osoba, która się dzieckiem zajmuje w sposób wiodący. Ta, z którą dziecko mieszka i która się nim opiekuje.

Dlaczego w ogóle o tym piszę? Bo wiem, że jest dużo problemów związanych z wypłatą 500+ po rozwodzie.

Często jest tak, że dziecko mieszka np. z tatą i to on się dzieckiem opiekuje. Ale… wniosek o świadczenie 500+ składała mama i ona dostaje pieniądze na swoje konto. To jest sytuacja nieprawidłowa.

Co zrobić, żeby świadczenie otrzymał właściwy rodzic?

Trzeba zwrócić się do właściwego urzędu z wnioskiem. We wniosku znajdują się pytania o to, gdzie dziecko przebywa i kto się nim opiekuje. Odpowiedź na te pytania jest składana pod groźbą odpowiedzialności karnej. Musi być więc prawdziwa.

Nie potrzeba potwierdzenia z sądu

Zauważyłam też inną nieprawidłowość. Zdarzało się (choć coraz rzadziej się z tym spotykam), że niektóre urzędy prosiły rodzica, będącego w trakcie rozwodu o to, by sąd wydał postanowienie, co do tego, gdzie dziecko mieszka i kto się nim zajmuje. Albo o wyrok rozwodowy, w którym zawarte byłyby takie informacje. To jest działanie nieprawidłowe.

Wystarczy wypełnienie wniosku o 500+ przez rodzica wiodącego. Oświadcza on, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że to on opiekuje się dzieckiem.

Kiedy urząd wszczyna procedurę wyjaśniającą?

Gdy są wątpliwości co do tego, kto powinien otrzymywać świadczenie, urząd musi je wyjaśnić. Stanie się tak, np. gdy wpłyną wnioski od obojga rodziców i oboje będą twierdzili, że są opiekunami wiodącymi.

Co może zrobić wtedy taki organ? Ma prawo pojawić się w drzwiach domu tej rodziny i zobaczyć, gdzie dziecko faktycznie mieszka. Może przeprowadzić wywiad rodzinny i środowiskowy. Sprawdzić, gdzie dziecko ma swoje rzeczy i dokąd wraca po szkole. I rozwikła sytuację zwaśnionych rodziców.

500+ a opieka naprzemienna

A co w sytuacji, kiedy rodzice na przemian opiekują się dzieckiem? (W Polsce opieka naprzemienna nie jest uregulowana prawnie, ale stosuje się ją. Opowiadałam o tym tutaj).

Jeśli rodzice mają wyrok rozwodowy lub postanowienie sądu w sprawie o kontakty i miejsce zamieszkania, mogą wystąpić obydwoje z prośbą do urzędu, aby 500+ wypłacać im po połowie. Nie muszą tego robić, gdy się dogadają, że jedno z nich dostaje pieniądze i wpłaca część co miesiąc na konto drugiego.

500+ nie wlicza się do dochodu

Warto jeszcze pamiętać o tym, że świadczenie 500+ nie jest wliczane do dochodu. Jakie to ma znaczenie? Podczas sprawy o alimenty nie trzeba deklarować sądowi, że ma się taki dochód i przeznacza go na dziecko. 500+ to taka trochę fikcja prawna, tak jakby nie istnieje, bo nie wlicza się do dochodu. I drugi rodzic nie może wytknąć tego podczas sprawy o alimenty.

Na koniec jeszcze raz przypomnę, że świadczenie 500+ po rozwodzie lub w jego trakcie przypada temu rodzicowi, który się dzieckiem faktycznie opiekuje. Jeśli tak nie jest, trzeba złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie.

Dodaj komentarz