Intercyza przed ślubem, w trakcie czy po? – FILM

Intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska, ma za zadanie inaczej niż z mocy prawa rozporządzić majątkiem wspólnym małżonków. Kiedy można ją zawrzeć?

keyboard_arrow_down

Jakie zagadnienia poruszam w filmie?

  • czym jest intercyza
  • kiedy można zawrzeć intercyzę
  • czy można podpisać intercyzę w trakcie małżeństwa
  • czym jest intercyza ograniczająca
  • czym jest intercyza rozszerzająca

Zapraszam do oglądania!

Film okazał się przydatny? Zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia komentarza i łapki w górę.

Jeśli wolisz czytać niż oglądać, poniżej znajdziesz zagadnienia, które poruszam w filmie, w formie artykułu.

Intercyza przed ślubem, w trakcie czy po?

W potocznym rozumieniu intercyza oznacza rozdzielność majątkową. Każdy z małżonków po zawarciu małżeństwa zostaje przy swoim majątku.

Pod kątem prawnym wygląda to inaczej. Intercyza jest jakimkolwiek ułożeniem stosunków majątkowych między małżonkami, innymi niż to, które nakazuje ustawa. A mówi ona o tym, że od momentu zawarcia małżeństwa wszystko, co małżonkowie nabędą, będzie wspólne.

Intercyza przed ślubem

Rozdzielność

Przed ślubem można podpisać intercyzę, zgodnie z którą wszystko, czego partnerzy dorobią się w trakcie trwania małżeństwa, będzie należało do tego z nich, który dany składnik majątkowy zdobył.

Taka intercyza kosztuje 400 zł + VAT. Żeby ją zawrzeć, oboje narzeczeni muszą zjawić się u notariusza w tym samym czasie z dowodami osobistymi.

Intercyza rozszerzająca

Przed ślubem można też podpisać intercyzę rozszerzającą. Przyszli małżonkowie decydują wtedy, że coś, co kupili jeszcze jako narzeczeni i należało do jednego z nich, stanie się również własnością drugiego. W ramach wspólności małżeńskiej.

Przykład

Pan miał dom na wsi. Pani – mieszkanie w mieście. Przyszli małżonkowie zdecydowali, że po ślubie obie nieruchomości będą wchodziły do wspólności małżeńskiej. Dom i mieszkanie będą należały do nich obojga.

Intercyza ograniczająca

Przed ślubem można zdecydować także o ograniczeniu wspólności małżeńskiej. Możesz ustalić, że np. wynagrodzenie z umowy o pracę męża, nigdy nie wejdzie do majątku wspólnego.

Intercyza po ślubie

Wszystkie intercyzy, które można zawrzeć przed wejściem w związek małżeński, można podpisać także po ślubie. I dopiero wtedy zdecydować, czy ograniczyć, rozszerzyć wspólność majątkową, czy może wprowadzić rozdzielność.

Intercyza i kolejna intercyza

Po ślubie można też zmienić zdanie i mimo wcześniej zawartej intercyzy, podpisać kolejną. Odwołać poprzednią lub stworzyć nową.

Przykład:

Jeden z małżonków prowadzi ryzykowną działalność gospodarczą. Aby chronić majątek drugiego małżonka, para zawarła rozdzielność majątkową. Po pewnym czasie małżonek zamknął działalność i rozpoczął pracę w ramach umowy o pracę.

Pojawiła się okazja, by wziąć kredyt hipoteczny na większe mieszkanie. Małżonkowie chcieli, aby nieruchomość znalazła się we wspólności małżeńskiej, odwołali więc intercyzę. Od tego momentu, prawie wszystko, czego się dorobią, będzie wspólne. Prawie, ponieważ od tej zasady są wyjątki, o których napiszę w kolejnym artykule.

Intercyza po rozwodzie

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego następuje rozdzielność majątkowa. Nie ma więc możliwości zawarcia intercyzy.

Jak widzisz, masz różne możliwości przy podpisywaniu intercyzy. Przed ślubem lub po – kiedy ją zawrzesz, zależy tylko od Ciebie i Twojej drugiej połówki.

Skontaktuj się

Dodaj komentarz